25.08.2014 by Gridwise.pl

Oracle Database - wakacyjny przegląd

Oracle Database Server 12.1.0.1 podatny na zdalne zainicjowanie ataku. Baza danych Oracle Database 12c Release 1 w wersji Enterprise Edition została udostępniona na platformy Linux x86-64, Oracle Solaris (SPARC 64-bit oraz x86 64-bit). Licencjonowanie Oracle w środowisku wirtualnym nastręcza dużo problemów z właściwą interpretacją dokumentacji.

więcej » 0

03.08.2014 by Gridwise.pl

Collaborative Filtering

Po co powstają systemy rekomendacyjne? Business w sieci działa na innych zasadach niż poza nią: zazwyczaj daje większy wybór, ale mniejszą możliwość interakcji z klientem. Wobec braku możliwości skorzystania z porady sprzedawcy, klient jest skazany na siebie i - czasem przytłoczony możliwością wyboru - może nie zdecydować się na nic.

Algorytmy rekomendacyjne mają za zadanie usunąć ten problem, pomagając w decyzji na podstawie informacji o wyborach dokonywanych przez innych klientów.

więcej » 0

30.06.2014 by Gridwise.pl

O ciągłości działania (Onet, Pilkington, OLT Express)

Dane pochodzące z amerykańskich badań rynku są pesymistyczne. 69% procent przedsiębiorstw nie ma wystarczających mechanizmów zachowania ciągłości działania. W przypadku klęski naturalnej lub innego nieprzewidzianego zdarzenia, które spowoduje przerwę w funkcjonowaniu kluczowych dla biznesu procesów, 50 do 80% z tych przedsiębiorstw zniknie z rynku natychmiast lub utraci zdolność działania w przeciągu 24 miesięcy (raport AT&T, 2004).

więcej » 0

18.06.2014 by Gridwise.pl

Korpo-nius 6/14

Zapraszamy do przeglądu najważniejszych informacji z kilku ostatnich tygodni.

Klienci. Otrzymaliśmy kilka ciepłych słów od naszych wieloletnich klientów:

więcej » 0

02.06.2014 by Gridwise.pl

Wysoka dostępność (HA) Oracle: hardware czy software

Artykuł "Wysoka dostępność (HA) Oracle: hardware czy software" publikujemy wyjątkowo w wersji angielskiej. Tekst, będący pochodną analizy dla klienta z USA, podejmuje próbę wyboru pomiędzy technologią wysokiej dostępności serwera bazodanowego w wersji software oraz hardware. Analiza bierze pod uwagę koszt oraz argumenty rozwojowe. Niektóre poufne dane zostały ukryte, jednak cyfry i składniki cen pozostają prawdziwe. 

więcej » 0

26.05.2014 by Pawel Plaszczak

Ciągłość Działania: integracja danych w czasie rzeczywistym

Czym jest real-time data integration? Jak używać do integracji danych, migracji live, wysokiej dostępności? Jak działa Oracle GoldenGate? Kiedy używać GoldenGate, a kiedy nie? Poniższy artykuł, który odpowiada na te pytania, opublikowaliśmy w języku angielskim. Czytelnicy nie posługujący się biegle angielskim mogą pobrać skrócony materiał w języku polskim.

więcej » 0

12.05.2014 by Gridwise.pl

Po co komu analityka danych

Zacznijmy od podstaw. Czy istnieją w ogóle naukowe dowody na skuteczność opierania decyzji na analizie danych (a nie np. intuicji i doświadczeniu zarządu)? Badania decyzji opartych na analizie danych (tzw. Data Driven Desision-making) przeprowadził zespół Erika Brynjolfssona, ekonomisty z MIT. Wyniki były jednoznaczne - znalezienie się o jedno odchylenie standardowe wyżej na skali wykorzystania danych do podejmowaniu decyzji, odpowiadało zwiększeniu produktywności rzędu 4-6%.

więcej » 0

05.05.2014 by Gridwise.pl

Słów kilka o błędzie emulatora

Maszyna wirtualna, na niej Solaris 11, Oracle Database 11.2 a wszystkim tym zarządza qemu 0.12.5 (niewspierane przez Oracle). Baza poprawnie skonfigurowana i uruchomiona, a jednak instancja regularnie samoczynnie się wyłącza.

więcej » 0

23.04.2014 by Gridwise.pl

Kto da więcej niż 2% na IT (video)

Jaką wagę ma przemysł IT dla polskiej gospodarki? Znikomą. Sumaryczne przychody polskich firm IT (wg różnych źródeł, 30-44 mld PLN) stanowią poniżej 3% PKB Polski. Ten fakt nie dziwi - w końcu Polska wydaje na research najmniej w regionie... a jak to wygląda w USA? Otóż, identycznie: usługi i sprzedaż software to 3% gospodarki. Kto ogląda za dużo telewizji, ten nie wie że IT ma wciąż rolę drugorzędną wobec tradycyjnych gałęzi gospodarki, jak choćby produkcja (12%), przemysł spożywczy (6%), bądź usługi finansowe i nieruchomości (19%).

więcej » 0

13.04.2014 by Gridwise.pl

Krwawiące serce OpenSSL

Heartbleed – jedna z największych w historii dziur w OpenSSL. Od 2 lat miliony poważnych firm miały lukę, przez którą intruz mógł wejść, skraść bądź zmodyfikować dane – na przykład z bazy danych Oracle, i wyjść bez śladu. Nikt nie wie, ile takich ataków miało miejsce. Czy łatając dziurę OpenSSL rozwiązujemy problem? Nie rozwiązujemy, tylko spychamy go pod dywan. Skąd wiemy, że w dalszym ciągu „ktoś” nie grzebie w naszej bazie danych? Niestety, patch Heartbleed nie odpowie na to pytanie. Ale po kolei.

Implementacja TLS i DTLS z nieprawidłową obsługą rozszerzenia Heartbeat (rfc6520), gdzie przy pomocy odpowiednio spreparowanych pakietów można doprowadzić do odczytania zbyt dużej ilości danych z bufora i zwrócenia 64KB pamięci procesu serwera. 

więcej » 0