30.06.2014 by Gridwise.pl

O ciągłości działania (Onet, Pilkington, OLT Express)

Dane pochodzące z amerykańskich badań rynku są pesymistyczne. 69% procent przedsiębiorstw nie ma wystarczających mechanizmów zachowania ciągłości działania. W przypadku klęski naturalnej lub innego nieprzewidzianego zdarzenia, które spowoduje przerwę w funkcjonowaniu kluczowych dla biznesu procesów, 50 do 80% z tych przedsiębiorstw zniknie z rynku natychmiast lub utraci zdolność działania w przeciągu 24 miesięcy (raport AT&T, 2004).

więcej » 0

18.06.2014 by Gridwise.pl

Korpo-nius 6/14

Zapraszamy do przeglądu najważniejszych informacji z kilku ostatnich tygodni.

Klienci. Otrzymaliśmy kilka ciepłych słów od naszych wieloletnich klientów:

więcej » 0

02.06.2014 by Gridwise.pl

Wysoka dostępność (HA) Oracle: hardware czy software

Artykuł "Wysoka dostępność (HA) Oracle: hardware czy software" publikujemy wyjątkowo w wersji angielskiej. Tekst, będący pochodną analizy dla klienta z USA, podejmuje próbę wyboru pomiędzy technologią wysokiej dostępności serwera bazodanowego w wersji software oraz hardware. Analiza bierze pod uwagę koszt oraz argumenty rozwojowe. Niektóre poufne dane zostały ukryte, jednak cyfry i składniki cen pozostają prawdziwe. 

więcej » 0

26.05.2014 by Pawel Plaszczak

Ciągłość Działania: integracja danych w czasie rzeczywistym

Czym jest real-time data integration? Jak używać do integracji danych, migracji live, wysokiej dostępności? Jak działa Oracle GoldenGate? Kiedy używać GoldenGate, a kiedy nie? Poniższy artykuł, który odpowiada na te pytania, opublikowaliśmy w języku angielskim. Czytelnicy nie posługujący się biegle angielskim mogą pobrać skrócony materiał w języku polskim.

więcej » 0

12.05.2014 by Gridwise.pl

Po co komu analityka danych

Zacznijmy od podstaw. Czy istnieją w ogóle naukowe dowody na skuteczność opierania decyzji na analizie danych (a nie np. intuicji i doświadczeniu zarządu)? Badania decyzji opartych na analizie danych (tzw. Data Driven Desision-making) przeprowadził zespół Erika Brynjolfssona, ekonomisty z MIT. Wyniki były jednoznaczne - znalezienie się o jedno odchylenie standardowe wyżej na skali wykorzystania danych do podejmowaniu decyzji, odpowiadało zwiększeniu produktywności rzędu 4-6%.

więcej » 0

05.05.2014 by Gridwise.pl

Słów kilka o błędzie emulatora

Maszyna wirtualna, na niej Solaris 11, Oracle Database 11.2 a wszystkim tym zarządza qemu 0.12.5 (niewspierane przez Oracle). Baza poprawnie skonfigurowana i uruchomiona, a jednak instancja regularnie samoczynnie się wyłącza.

więcej » 0

23.04.2014 by Gridwise.pl

Kto da więcej niż 2% na IT (video)

Jaką wagę ma przemysł IT dla polskiej gospodarki? Znikomą. Sumaryczne przychody polskich firm IT (wg różnych źródeł, 30-44 mld PLN) stanowią poniżej 3% PKB Polski. Ten fakt nie dziwi - w końcu Polska wydaje na research najmniej w regionie... a jak to wygląda w USA? Otóż, identycznie: usługi i sprzedaż software to 3% gospodarki. Kto ogląda za dużo telewizji, ten nie wie że IT ma wciąż rolę drugorzędną wobec tradycyjnych gałęzi gospodarki, jak choćby produkcja (12%), przemysł spożywczy (6%), bądź usługi finansowe i nieruchomości (19%).

więcej » 0

13.04.2014 by Gridwise.pl

Krwawiące serce OpenSSL

Heartbleed – jedna z największych w historii dziur w OpenSSL. Od 2 lat miliony poważnych firm miały lukę, przez którą intruz mógł wejść, skraść bądź zmodyfikować dane – na przykład z bazy danych Oracle, i wyjść bez śladu. Nikt nie wie, ile takich ataków miało miejsce. Czy łatając dziurę OpenSSL rozwiązujemy problem? Nie rozwiązujemy, tylko spychamy go pod dywan. Skąd wiemy, że w dalszym ciągu „ktoś” nie grzebie w naszej bazie danych? Niestety, patch Heartbleed nie odpowie na to pytanie. Ale po kolei.

Implementacja TLS i DTLS z nieprawidłową obsługą rozszerzenia Heartbeat (rfc6520), gdzie przy pomocy odpowiednio spreparowanych pakietów można doprowadzić do odczytania zbyt dużej ilości danych z bufora i zwrócenia 64KB pamięci procesu serwera. 

więcej » 0

Korpo-nius 4/14: FactCombiner, Dementi, Itaka

Korpo-nius to skrót wiadomości Gridwise z kilku tygodni.

Uprościliśmy politykę informacyjną. Mamy trzy kanały, które różnią się tylko częstotliwością: Facebook (często), blog (rzadziej) i newsletter (najrzadziej). Nasz blog pozostaje z założenia techniczny. Dodatkowo, raz na kilka miesięcy opublikujemy jeden korpo-nius. Dzięki temu, jeśli czytasz nas przez RSS, wiesz wszystko o Gridwise – nie musisz dodatkowo subskrybować newslettera.

więcej » 0

01.04.2014 by Gridwise.pl

FactCombiner, SmallBrother w magicznym kwadrancie Gardenera

Uwaga: Ta wiadomość opublikowana 1 kwietnia to oczywiście żart.
Dziękujemy za zabawne komentarze nadesłane w odpowiedzi!

Narzędzia SmallBrother oraz FactCombiner istnieją naprawdę.

Press Release. Dwa produkty polskiej firmy Gridwise znalazły się w prawym górnym kwadrancie najnowszego „magicznego” raportu Gardenera. Narzędzie SmallBrother jest w stanie odczytać dawno wykasowane informacje z bazy danych Oracle. Natomiast FactCombiner przewiduje przyszłe informacje, jeszcze zanim trafią one do hurtowni.

Według ComputerWorid, narzędzie SmallBrother zmieni sposób patrzenia na to, czym jest informacja. Prace nad produktem trwały 10 lat. Small Brother, po podpięciu do bazy Oracle, wykorzystuje szereg mało znanych niskopoziomowych funkcji. Na skutek tego jest w stanie odczytać informacje, o których użytkownicy są przekonani, że zostały dawno usunięte. Dotarliśmy do pierwszych użytkowników produktu.

więcej » 1